"Není důležité, jak svou práci děláš ani kolik jí stihneš. Důležité je, jestli do ní vkládáš své srdce."

JAK?

  • Akčně
  • Pohodově
  • Včas
  • Cíleně
  • Emočně


Akčně

Jako miluji dynamický akční tanec plný kreativních figur, tak podobně řeším zadané úkoly. Být kreativní, být akční, být zvídavá.

Upřednostňuji řešit problém hned, když se objeví. V dnešní době e-mailů a možností volání přes Skype, Messanger či s neomezenými tarify to není žádný problém.

img-akcne
img-pohodove

Pohodově

Důležitá je pro mě vzájemná pohodová komunikace. Vědět, jaký je stav situace, co je cílem, na čem se pracuje v danou chvíli.

Naše spolupráce nás musí bavit, ne stresovat. Snažím se být maximálně časově flexibilní a vyjít vám vstříc, co se týče časů schůzek a volání.

Včas

Ctím heslo: "Včera bylo pozdě. A co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek."

Klienti ode mě často dostávají vypracované řešení před stanoveným termínem dodání. Samozřejmě rychlost není na úkor kvality výsledku. Stoprocentní splnění zadání s maximální možnou kvalitou za dané situací je vždy na prvním místě.

img-vcas
img-akcne

Cíleně

Úpřímně říkám, že texty píši tak, aby zaujali a vyvolali reakci ve vašich zákaznících, ne ve vás.

Proto je pro mě důležité se na začátku seznámit s vaší cílovou skupinou, vytvořit si jejich nejpřesnější persony.

Emočně

Moje životní filozofie: "Tanec je jako psaní. Někde začíná, plyne a skončí. Stejně jako text - začíná úvodním odstavcem, pokračuje myšlenkou a končí závěrečným odstavcem. Co si ale z tance odnesete je výsledný dojem, ne čtvrtý takt druhé sloky. A nejinak je to s textem. Výsledkem je emoce, která ve vás po přečtení zůstala."

Před samotným psaním se zamýšlím, jaké emoce má text vyvolat a zanechat v cílové skupině. Pomocí vhodné kombinace a rytmiky slov působím na emoční stránku lidské psychiky.

img-emocne

Pokud se chcete přesvědčit, že vám neslibuji nesplnitelné, podívejte se do mých referencí.